روی‌کردها و ابزارها

نمایش بیشتر
معرفت مدار
در این روی کرد ۳ نوع فهم و معرفت اساسی...
بیشتر
نمایش بیشتر
قدرت مدار
در روی­ کرد قدرت ­مدار، قدرت در ۳ بخش دسته...
بیشتر
نمایش بیشتر
وخامت مدار
این روی کرد ناظر به مدیریت اوضاع وخیم و ملتهب جامعه...
بیشتر
نمایش بیشتر
محیط مدار
در این روی کرد، تصمیم سازی و تصمیم گیری درباره...
بیشتر
نمایش بیشتر
استقامت مدار
در این روی کرد، ایستادگی در برابر مشکلات و دشمنان...
بیشتر
نمایش بیشتر
رزق مدار
«رزق یا روزی» مفهوم مرکزی این روی کرد است. سهم...
بیشتر
نمایش بیشتر
علم مدار
در این روی کرد میزان کیفیت و استحکام افکار و...
بیشتر
نمایش بیشتر
۷متعلق ایمان
ایمان به ۷ حوزه تعلق می گیرد: ایمان به خدا،...
بیشتر
نمایش بیشتر
انسان مدار
مهم ترین نکته در این روی کرد، این سوال است...
بیشتر
نمایش بیشتر
محضرمدار
«محضر» به معنای محل و مکان حضور است؛ یعنی «جایی»...
بیشتر
نمایش بیشتر
اجتماع مدار
در روی کرد اجتماع مدار در ابتدا ضرورت تشکیل جامعه...
بیشتر
نمایش بیشتر
نظام‏ مدار
هدف اصلی این روی کرد، تدقیق ۲ مفهوم «شغل» و...
بیشتر
نمایش بیشتر
امنیت مدار
موضوع این روی کرد، رفع تهدیدهای وارده علیه جامعه و...
بیشتر
نمایش بیشتر
عرصه مدار
در این روی کرد هدف اصلی، آشنایی کودک و نوجوان...
بیشتر
نمایش بیشتر
تصمیم مدار
در علم استراتژی به عنوان علم تصمیم سازی و تصمیم...
بیشتر
نمایش بیشتر
آیت مدار
روی کرد آیت مدار به عنوان زیربنایی ترین روی کرد،...
بیشتر
ads