تحلیل و بازبینی فیلم “شلاق (۲۰۱۴)”

 تحلیل و بازبینی فیلم “شلاق (۲۰۱۴)”

با روی کرد بررسی نظام تربیتی و آموزشی جامعه امریکا

 

%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%821-%da%a9%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d9%85

http://kids.hekmat-ahd.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-11.jpg

پیام بگذارید

ads