دوره ی جدید آموزش استراتژی به کودکان و نوجوانان

دوره ی جدید آموزش حکمت و استراتژی با شروع تابستان ۱۳۹۸ آغاز شد. این دوره شامل ۶ سطح است و هر سطح با دارا بودن حداقل ۲۰ جلسه، اصول و مفاهیم اساسی علم استراتژی را به کودکان و نوجوانان می آموزد. استراتژی علم تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح است و در این دوره ها تلاش می شود تا با بهره گیری از داستان و انیمیشن های مورد علاقه ی کودکان و نوجوانان، این علم به آن ها تفهیم شود.

پیام بگذارید

ads