روی‌کرد عرصه‌مدار

در این روی کرد هدف اصلی، آشنایی کودک و نوجوان با داستان های حقیقی و اصیل انبیاء (علیهم‌­السلام) می باشد. متأسفانه رسانه های غربی با تحریف داستان ها و شخصیت های انبیاء (علیهم‌السلام)، الگوهای فکری و رفتاری انسان های مؤمن (مؤمن کسی است که به ۷ موضوع ایمان داشته باشد که یکی از آن ها ایمان به انبیاء (علیهم‌السلام) می باشد) را تخریب می کنند؛ در حالی که الگوگیری از باور و رفتار انبیاء (علیهم‌السلام)، ضرورتی اساسی برای شکل گیری جامعه ی اسلامی و ایمانی می باشد. رسانه های غربی با ساخت الگوها، تاریخ ها و شخصیت های دروغی یا تحریف شده، عرصه ی معرفتی جوامع را آلوده به باورهای غلط و کفرآمیزی می کنند تا از این طریق بتوانند باورها و رفتارهای مد نظر خود را به جوامع دیگر تحمیل کنند. فضایی که رسانه ها در جوامع مختلف ایجاد می کنند، همانند فضا و جوی است که انسان در آن تنفس می کند. همان گونه که اگر جو یا هوا آلوده باشد، ریه ها و قلب انسان دچار اختلال و نابودی خواهند شد؛ تنفس در هوای معرفتی آلوده و کفرآمیز نیز، تفکر و تعقل انسان را آلوده خواهد کرد. کودک و نوجوان باید به داستان های حقیقی و اصیل انبیاء (علیهم‌السلام) اشراف داشته باشند تا هم به توان شناخت تحریفات آن ها دست یابند و هم بتوانند هنرمندانه از آن ها برای ایجاد جو یا هوای سالم استفاده کنند.


ابزار آموزشی

ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی                                      فروپاشی معبد

برنامه ۱۴ ساله پیشرفت                                                  قصه موسی (ع)

توطئه (استر)                                                                  کشتی نوح (ع)-۱

جنگ ناتمام                                                                     کشتی نوح (ع)-۲(بخش۱)

سبدی از فضا-بخش۱                                                       کشتی نوح (ع)-۲(بخش۲)

سبدی از فضا-بخش۲                                                       نجات از غم-بخش۱

سبدی در دست آب                                                          نجات از غم-بخش۲

سبدی در دست باد                                                          نفوذ (سیندرلا)

ads