روی‌کرد قدرت‌مدار

در روی­ کرد قدرت ­مدار، قدرت در ۳ بخش دسته بندی می شود: قدرت سخت، قدرت نیمه ‌سخت و قدرت نرم. حوزه ی قدرت، حوزه ی توانایی تحمیل اراده ها بر دیگران می باشد. قدرت نرم از موضوعات محوری در روی کرد قدرت مدار است؛ زیرا قدرت نرم با تکیه بر انواع رسانه ها با هدف تسخیر قلب ها و مغزهای مردم وارد میدان شده است و ملل مختلف با استفاده از آن تلاش دارند تا اهداف و اراده های خود را بر یکدیگر تحمیل کنند. آن چه در این میان اهمیت دارد آن است که حق و باطل هر دو در عرصه ی قدرت نرم ورود کرده اند و کودک و نوجوان باید توان تشخیص اراده های باطل از اراده های حق را داشته باشند تا مبادا با جذب شدن در اراده هایی که عموما باطل هستند، بدون هیچ جنگ و درگیری (قدرت سخت) به پیاده نظامی برای جبهه­ ی باطل تبدیل شوند. مهم ترین مورد مطالعاتی در قدرت نرم، شیطان و همت او برای اغوا و تسخیر قلب انسان در جهت تحمیل اراده ی باطل است و تلاش بر آن است که کودک و نوجوان از سنین پایین، قدرت تشخیص حق از باطل را کسب کنند و اراده ی خود را در جهت حق به کار گیرند.


ابزار آموزشی

پادزهر رفاقت

تکیه گاه

چگونه از یک اژدها سواری بگیریم

داوطلب بی باک

زامبی سازت رو قورت بده

عصر فشفشه

مسئولیت قدرت

من هدیه وابستگی نمی خواهم

ads