روی‌کرد معرفت‌مدار

در این روی کرد ۳ نوع فهم و معرفت اساسی موضوعیت دارند: ۱- معرفت اصیل و الهی مبتنی بر وحدانیت خداوند حکیم در مرکز و میانه ی جغرافیایی ۲- معرفت ثنویتی یا ۲تایی ها که مبتنی بر ۲گانه های یین و یانگ، در شرق جغرافیایی وجود دارد. ۳- معرفت تثلیثی یا ۳تایی که مبتنی بر ۳گانه های فلسفی و مسیحی در غرب جغرافیایی موضوعیت دارد. اندیشیدن بر اساس هریک از این حوزه های معرفتی­، منجر به ساخت جامعه ای مطابق با همان معرفت خواهد شد. متاسفانه در این زمانه، جوامع غربی و شرقی به دلیل توانایی و قدرت برتر در زمینه­ ی تولید محصولات رسانه ای، مشغول نهادینه کردن معرفت نوع دوم و سوم هستند و تلاش بر آن است که کودک و نوجوان با شناخت این معرفت ها و دوری از آن ها، به سوی معرفت نوع اول گام بردارند تا به عنوان جامعه سازان آینده، از معرفتی اصیل و توحیدی برخوردار باشند.


ابزار آموزشی

افسوس

دوتایی (مولان)

شش اسب تعادل

لج

من با گرگ دوست نمی شوم

ads