برچسب: دوره تربیت مربی

پنجمین دوره تربیت مربی «حکمت و استراتژی برای کودکان و نوجوانان»
پنجمین دوره تربیت مربی «حکمت و استراتژی برای کودکان و نوجوانان»

دوشنبه ها
ساعت ۱۶

اراک. خیابان امام خمینی (ره). جنب کانون بسیج.

ساختمان شهید کاوه نبیری. طبقه سوم.

سالن اجتماعات کانون بسیج مهندسین

ads