برچسب: ویژه خواهران

پنجمین دوره تربیت مربی «حکمت و استراتژی برای کودکان و نوجوانان»
پنجمین دوره تربیت مربی «حکمت و استراتژی برای کودکان و نوجوانان»

دوشنبه ها
ساعت ۱۶

اراک. خیابان امام خمینی (ره). جنب کانون بسیج.

ساختمان شهید کاوه نبیری. طبقه سوم.

سالن اجتماعات کانون بسیج مهندسین

چهارمین دوره تربیت مربی «حکمت و استراتژی برای کودکان و نوجوانان»
چهارمین دوره تربیت مربی «حکمت و استراتژی برای کودکان و نوجوانان»

یکشنبه ها
ساعت ۱۶

اراک. خیابان امام خمینی (ره). جنب کانون بسیج.

ساختمان شهید کاوه نبیری. طبقه سوم.

سالن اجتماعات کانون بسیج مهندسین

ads