برچسب: 22 بهمن، غرفه اتاق کودک

در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران همراه شما بودیم
در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران همراه شما بودیم

غرفه ی اتاق کودک و نوجوان اندیشکده حکمت عهد در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ با هدف معرفی «قدرت نرم» به کودکان و نوجوانان برپا شد. با همت و هم فکری اعضای اتاق کودک و نوجوان، جاکلیدی هایی همراه با یک کارت کوچک تهیه شد تا مفهوم قدرت نرم را از این طریق به مخاطبان انتقال دهیم. حوزه‌ ی قدرت، حوزه ‌ی تحمیل اراده‌ هاست. قدرت در واقع توان تحمیل اراده­ ی خود به دیگران است. در قدرت نرم، فرد با قانع کردن و کسب رضایت دیگران، سعی دارد که اراده ی خود را به آن ها تحمیل کند. کسی که قصد تحمیل اراده ی خود را بر دیگری دارد، ابتدا محبت او را جذب می کند و با ایجاد علاقه در او، ولایت او را در دست خودش می گیرد. کسی که ولایت دیگری را بپذیرد، بنده ی دیگری می شود و با اختیار خود در خدمت او خواهد بود. در واقع علاقه به چیزی یا کسی، تحمیل اراده را آسان می کند؛ چرا که رضایت فرد تأمین می شود. این جاکلیدی با طرح یک سوال اساسی، مخاطب را به این فکر فروخواهد برد که به راستی اراده ی چه کسی را بر خود پذیرفته است. مربیان اتاق کودک و نوجوان، همراه با اهدای این جاکلیدی، توضیحات تکمیلی را نیز بیان می کردند.

کلید قلبت دست کیه؟

کلید قلبت دست کیه؟

کلید قلبت دست کیه؟

کلید قلبت دست کیه؟

استراتژیست های کوچکی که این مفاهیم را آموخته بودند نیز در غرفه همکار ما بودند.

استراتژیست کوچک

استراتژیست کوچک

ads